Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Khắc phục sự cố số từ khoá không hợp lệ khi tạo mới tiêu chí KPI


Có hai nguyên nhân chính dẫn đến việc từ khoá không hợp lệ khi tạo tiêu chí KPI:

1. Từ khoá chứa kí tự đặc biệt

Từ khoá KPI không được chứa kí tự đặc biệt như <, >, /, \,... hệ thống chỉ chấp nhận chữ cái, số và dấu _

2. Độ dài từ khoá quá ngắn hoặc quá dài

Từ khoá KPI chỉ cho phép có độ dài từ 4 đến 32 kí tự, trường hợp số lượng kí tự nằm ngoài phạm vi này thì cần điều chỉnh bớt để có thể tạo tiêu chí

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.
KPI và OKR
Khắc phục sự cố không chọn được đơn vị khi tạo kết quả then chốt loại Khối lượng
Khắc phục sự cố không cập nhật được tiến độ mục tiêu
Khắc phục sự cố không xem hoặc chấm điểm KPI
Nếu 1 nhân sự có nhiều kỳ đánh giá KPI và các kỳ này đã được chốt. Khi link qua bảng lương sẽ lấy điểm KPI nào?
Khắc phục sự cố số từ khoá không hợp lệ khi tạo mới tiêu chí KPI
Tôi được phân quyền xem được ở mục KPI và OKR rồi nhưng không nhìn thấy tính năng OKR?
Tôi có thể tạo được kết quả then chốt cha, con không?
Tại sao tôi không thiết lập được quy trình duyệt cho kỳ đánh giá?
Tôi có thể lấy được số lượng công việc hoàn thành đúng hạn của nhân sự để tính KPI được không?
Tôi muốn cài đặt thêm nhóm tiêu chí KPI thì phải là như thế nào?
Tôi muốn khi tạo kỳ đánh giá theo mẫu tạo sẵn, người tạo không thể chỉnh sửa được thông tin tiêu chí và công thức thì làm như thế nào?
Tôi là người chấm điểm của kỳ đánh giá nhưng tôi không thấy hiển thị nút chấm điểm?
Khi chấm điểm KPI xong tôi muốn ghi thêm nhận xét cho nhân sự thì làm thế nào?
Tôi không thể export kết quả KPI?
Khắc phục sự cố không cập nhật được trạng thái của kết quả then chốt
Khắc phục sự cố không liên kết được tới phân hệ bảng lương
Khắc phục sự cố không tạo được kỳ đánh giá