Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Khắc phục sự cố không có quyền xây dựng quy trình mẫu


Nguyên nhân chính dẫn đến việc không có quyền xây dựng quy trình mẫu là do tài khoản chưa được cấp quyền, trong trường hợp này cần thực hiện một trong các cách:

  • Liên hệ bộ phận Quản trị hệ thống để yêu cầu cấp quyền tạo mới Quy trình tự động
  • Truy cập vào Cài đặt tài khoản   , tại cấu hình quyền truy cập Tự động, chọn Tạo mới.
  • Liên hệ bộ phận Quản trị hệ thống để yêu cầu thêm bạn vào danh sách nhân sự có quyền tạo mới quy trình mẫu:
Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.
Công việc
Khắc phục sự cố không tạo mới được dự toán
Khắc phục sự cố báo cáo công việc/tài chính/vật tư không hiển thị
Khắc phục sự cố không tạo được công việc theo danh mục/giai đoạn
Khắc phục sự cố không báo cáo được tiến độ công việc
Khắc phục sự cố không chọn được Dự án hoặc Công việc cha khi tạo mới công việc
Khắc phục sự cố không cập nhật được trạng thái công việc
Khắc phục sự cố không xem được công việc được giao
Khắc phục sự cố không có quyền xây dựng quy trình mẫu
Khắc phục sự cố không next được bước công việc trong quy trình
Khắc phục sự cố không hiển thị thông tin đã điền trong biểu mẫu
Làm sao để công việc ở trạng thái Chờ thực hiện tự chuyển sang Đang thực hiện?
Đã được phân quyền Tạo mới Công việc trong quản trị hệ thống nhưng vẫn không tạo được Dự án?
Làm sao để đánh giá công việc trước khi công việc chuyển trạng thái Hoàn thành?
Làm sao để lọc danh sách công việc theo Người thực hiên?
Làm sao để biết được số lượng công việc đã lặp?
Làm sao để báo cáo tiến độ công việc?
Có thể gộp danh sách công việc thường theo độ ưu tiên không?
Ở màn hình Kanban, tôi có thể chuyển trạng thái của công việc hay không?
Vì sao trên danh sách công việc lại hiển thị màu chữ hoặc màu nền trên các công việc?
Tại màn hình danh sách công việc, tôi muốn hiển thị thêm nhiều thông tin của công việc hơn thì phải làm như thế nào?
Muốn hiển thị song song công việc cần xem và danh sách công việc có được không?
Có thể lọc công việc theo nhiều điều kiện được không?
Có 1 bộ lọc công việc sẽ sử dụng nhiều lần, có cách nào lưu lại bộ lọc này không?
Tạo phiếu thu/chi như thế nào để link được với Báo cáo Tài chính trong Dự án?
Có thể thêm file ký số trong dự án không?
Có mấy kiểu xem công việc trong dự án?
Khi tôi chạy quy trình, đến 1 bước công việc thì hệ thống hiển thị nút Giao Việc có nghĩa là như thế nào?
Tôi muốn sắp xếp các công việc quy trình đang thực hiện theo thời gian dự kiến cần xử lý?
Có thể đưa quy trình làm việc vào trong một dự án để dễ quản lý không?
Có thể xuất các thông tin đã điền trong quy trình vào các biểu mẫu để in được không?
Trên danh sách công việc quy trình có thể xem danh sách công việc của 1 quy trình mẫu được không?
Nếu người được giao thực hiện công việc trong quy trình xin nghỉ thì người khác có được phép vào nhận việc đó trong quy trình không?
Nếu tôi ấn nhầm next bước trên quy trình thì tôi có thể hoàn bước lại không?
Tôi tạo nhầm công việc quy trình thì có xóa được không?
Tôi có thể xem thông tin các bước công việc đằng trước bước của mình trong quy trình không?
Tại bước công việc của tôi trong quy trình, Tôi ấn nút hành động Không duyệt và có comment nhận xét vào from nhưng sau đó quy trình bị back lại bước phí trước thì người phụ trách bước đó không nhìn thấy comment của tôi. Phải bấm vào đâu để thấy ạ?
Tôi đang tham gia thực hiện một bước trong quy trình nhưng khi tôi bấm vào các bước khác để xem nội dung công việc thì lại báo không có quyền thực hiện, vậy tôi phải làm sao để có quyền xem ạ?
Tôi vừa bấm hoàn thành xong công việc của tôi trong một quy trình, Giờ tôi không thấy quy trình đó ở danh sách nữa. Tôi muốn xem lại thì tìm ở đâu?
Tôi muốn lọc danh sách các công việc tôi tham gia trong một Quy trình mẫu được không?
Có thể cài đặt quy trình con trong quy trình công việc được không?
Khi thời gian dự kiến của Dự án thay đổi thì Thời gian của công việc bên trong Dự án có thay đổi theo không?
Tôi có thể lọc được các công việc tôi là Người thực hiện ở trong dự án không?
Làm sao để xóa dự án?
Tôi tạo Dự án trước thời gian bắt đầu, khi đến ngày thực hiện tôi có phải vào cập nhật trạng thái của Dự án sang Đang thực hiện không hay hệ thống tự chuyển?
Làm thế nào để sửa Phase dự án
Có thể nhân bản hoàn toàn 1 dự án và công việc con bên trong dự án được không?
Khi tạo mới dự án, không chọn ngày bắt đầu cho dự án thì trạng thái dự án là gì?
Tôi có thể kiểm tra được lịch sử ai đã vào sửa xóa các thông tin trong dự án không?
Tôi là người quản lý của 1 công việc trong 1 quy trình, khi chạy đến công việc này thì tôi có thể cài đặt thời gian thực hiện của công việc này không?
Tôi có thể chuyển trạng thái đồng loạt các quy trình đang vận hành hay không?
Khi dự án Hoàn thành, các công việc con Đang thực hiện của dự án có hoàn thành không?
Khi dự án Hoàn thành, các công việc Chờ thực hiện sẽ như thế nào?
Danh mục trong dự án là gì?