Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Dung lượng tối đa cho tính năng Tài liệu?


Dung lượng tối đa có thể sử dụng trên 1Office là là 5GB/người dùng. Nếu doanh nghiệp của bạn có 10 nhân sự, dung lượng tối đa có thể sử dụng sẽ là 5GB * 10.

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.