Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Khắc phục sự cố không tạo mới được tài liệu đính kèm


Tài liệu đính kèm là tài liệu được liên kết từ các phân hệ khác trên 1Office. Có ba nguyên nhân chính dẫn đến sự cố tài khoản không tạo mới được tài liệu đính kèm:

1. Tài khoản người dùng không được phân quyền tạo mới tài liệu. Để có quyền này, bạn có thể thực hiện một trong hai cách sau:

  • Liên hệ với bộ phận Quản trị hệ thống để yêu cầu cấp quyền cho bạn.
  • Truy cập vào Cài đặt tài khoản   , tại cấu hình quyền truy cập Tài liệu, chọn Tạo mới.

2. Bạn không được phân quyền vào phân hệ muốn đính kèm tài liệu. Bạn chỉ có thể tải tài liệu đính kèm và gán với đối tượng mà bạn được phân quyền sử dụng trên 1Office. Nếu khi tải tài liệu đính kèm bạn không chọn được đối tượng muốn tải tài liệu bạn có thể thực hiện như sau:

  • Liên hệ với bộ phận Quản trị hệ thống để yêu cầu cấp quyền truy cập phân hệ cần đính kèm tài liệu.
  • Truy cập vào Cài đặt tài khoản   , tại cấu hình quyền, cấp quyền truy cập vào phân hệ cần đính kèm tài liệu.

3. Bạn không phải người liên quan đến đối tượng cần đính kèm.

Trong mỗi phân hệ bạn muốn đính kèm tài liệu trên 1Office đều có các đối tượng cụ thể cần đính kèm. Bạn cần liên hệ người quản lý đối tượng đó kiểm tra xem bạn có liên quan đến đối tượng hay không.

Ví dụ: Người liên quan (Người quản lý, Người thực hiện, Người theo dõi phối hợp thực hiện) đến công việc "Báo cáo công việc tuần" mới có thể đính kèm tài liệu đến đối tượng "Báo cáo công việc tuần" trong phân hệ công việc

 Lưu ý: Trong tài liệu đính kèm sẽ chỉ hiển thị các folder liên quan đến đối tượng bạn được phép truy cập

 

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.