Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Khắc phục sự cố không chia sẻ được tài liệu


Có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự cố không chia sẻ được tài liệu:

1. Tài khoản không thuộc đối tượng quản lý Tài liệu:

  • Liên hệ bộ phận Quản trị hệ thống để yêu cầu cấp quyền sử dụng tài liệu
  • Truy cập vào Cài đặt tài khoản   , tại cấu hình quyền truy cập Tài Liệu, chọn quyền Quản lý.
  • Liên hệ người khởi tạo hoặc quản lý tài khoản chia sẻ quyền quản lý cho bạn

2. Bạn không được cấp quyền chia sẻ tài liệu

Chỉ người được cấp quyền quản lý hoặc chia sẻ mới có thể chia sẻ tài liệu. Nếu bạn chỉ có thể xem tài liệu mà không thể chia sẻ tài liệu, hãy báo cho người Quản lý để đề xuất được cấp quyền này.

Tìm hiểu thêm tại Hướng dẫn chia sẻ tài liệu   

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.