Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Khắc phục sự cố không download được tài liệu


Có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự cố không download được tài liệu:

1. Tài khoản không thuộc đối tượng quản lý Tài liệu:

  • Liên hệ bộ phận Quản trị hệ thống để yêu cầu cấp quyền sử dụng tài liệu
  • Truy cập vào Cài đặt tài khoản   , tại cấu hình quyền truy cập Tài Liệu, chọn quyền Quản lý.
  • Liên hệ người khởi tạo/quản lý tài liệu cấp lại quyền trên chi tiết tài liệu cho bạn

2. Bạn không được chia sẻ quyền download tài liệu

Chỉ người được chia sẻ quyền mới có thể download tài liệu. Nếu bạn chỉ có thể xem tài liệu mà không thể download tài liệu, hãy báo cho người Quản lý để đề xuất được cấp quyền này.

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.