Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Dung lượng tối đa của 1 file tải lên 1Office là bao nhiêu?


Dung lượng tối đa 1Office cho phép tải lên 1Office là 100MB. Bạn không thể tải lên những file lớn hơn dung lượng này lên phần mềm.

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.