Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Làm sao để quản lý tài liệu theo từng phòng ban?


Bạn có thể sử dụng Tài liệu công ty để quản lý tài liệu theo từng phòng ban theo các bước sau:

  • Tạo folder Tài liệu của từng phòng ban
  • Share quyền quản lý cho Trưởng bộ phận và quyền xem cho nhân viên trong phòng
  • Người quản lý và Chủ sở hữu có thể tải tài liệu lên phần mềm

Chi tiết về quản lý tài liệu xem thêm tại Phân hệ tài liệu

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.