Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Làm sao để tạo mới lịch cho toàn bộ công ty?


Để tạo mới lịch cho toàn bộ công ty, trước tiên bạn cần tạo mới Loại lịch dùng chung và phân quyền cho toàn bộ CBNV trong công ty được phép truy cập bằng cách:

  • Tại cài đặt lịch biểu, chọn Loại lịch
  • Tạo mới lịch, gán Quản lý lịch là người có thể tạo mới lịch, Quyền truy cập là toàn bộ công ty

Sau khi có Loại lịch, bạn có thể tạo Sự kiện bằng cách:

  • Tại phân hệ Lịch biểu   Tạo mới Sự kiện
  • Nhập thông tin lịch, Chọn Lịch công ty đã tạo tại Loại lịch, Gán Người tham gia vào lịch
  • Nhấn Cập nhật để tạo mới lịch
Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.