Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Khắc phục sự cố không có quyền cài đặt lịch biểu


Để cài đặt được lịch biểu bạn phải có quyền Quản lý tất cả trong phân hệ lịch biểu. Để có quyền này, bạn có thể thực hiện một trong hai cách sau:

  • Liên hệ với bộ phận Quản trị hệ thống để yêu cầu cấp quyền cho bạn.
  • Truy cập vào Cài đặt tài khoản   , tại cấu hình quyền truy cập Lịch biểu, chọn quyền Quản lý tất cả.
Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.