Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Tôi muốn book phòng họp và quản lý lịch phòng họp trên hệ thống


Để quản lý được Phòng họp trên 1Office, bạn cần thêm mới danh sách phòng họp có thể sử dụng bằng cách:

  • Truy cập Cài đặt Lịch biểu, chọn Phòng họp
  • Tạo mới phòng họp

Sau khi thêm phòng họp thành công, bạn có thể book phòng họp đó bằng cách:

  • Chọn Tạo mới lịch biểu
  • Chọn phòng họp bạn muốn book

Lưu ý: Chỉ book được những phòng họp chưa có lịch trước đó

 Để xem và quản lý các lịch phòng họp, tại menu trái, bạn chọn Phòng họp. Hệ thống sẽ chỉ hiển thị những lịch có sử dụng phòng họp. Các phòng họp cần người quản lý phòng họp duyệt để sử dụng ( nếu phòng họp đó yêu cầu duyệt ).

Xem thêm tại Cài đặt lịch biểu

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.