Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Khắc phục sự cố không book được Phòng họp/ phương tiện


Sự cố không book được phòng họp/phương tiện thường do 2 nguyên nhân sau:

1. Phòng họp/phương tiện đã có người sử dụng 

Khi phòng họp phương tiện đã có người sử dụng bạn cần liên hệ với người quản lý phòng họp, phương tiên trước đó để thay đổi.

2. Chưa khởi tạo phòng họp/phương tiện. Để xử lý sự cố này bạn thực hiện một trong hai cách sau:

  • Liên hệ người quản lý lịch biểu thêm mới Phòng họp/Phương tiện
  • Tại Cài đặt lịch biểu     Phòng họp/Phương tiện để tạo mới

3. Không phải đối tượng được sử dụng phòng họp, phương tiện. Để xử lý sự cố này bạn có thể thực hiện một trong hai cách sau:

  • Liên hệ người quản lý lịch biểu kiểm tra lại Đối tượng áp dụng của Phòng họp/Phương tiện
  • Tại Cài đặt lịch biểu     Phòng họp/Phương tiện   Kiếm tra lại Đối tượng áp dụng
Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.