Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Khắc phục sự cố không xem được sự kiện được mời tham gia


Trường hợp nhận được thông báo mới tham gia sự kiện nhưng ấn vào lại không xem được thông tin chi tiết sự kiện, nguyên nhân là do bạn chưa được phân quyền truy cập phân hệ Lịch biểu. Để xử lý sự cố này, bạn cần kiểm tra lại các nguyên nhân sau:

1. Kiểm tra quyền truy cập lịch biểu

Người dùng có thể cài đặt thêm các loại lịch chung, trường hợp bạn được gán vào danh sách người tham gia cho sự kiện trong lịch nhưng không xem được chi tiết lịch là do cài đặt của Lịch chung đó:

  • Liên hệ người quản lý lịch biểu kiểm tra lại quyền quản lý, quyền truy cập của lịch chung
  • Tại Cài đặt lịch biểu     Quản lý lịch công ty, phòng ban   Kiểm tra quyền của lịch

2. Kiểm tra phân quyền truy cập phân hệ Lịch biểu. Để có quyền này, bạn có thể thực hiện một trong hai cách sau:

  • Liên hệ với bộ phận Quản trị hệ thống để yêu cầu cấp quyền cho bạn.
  • Truy cập vào Cài đặt tài khoản   , tại danh sách phân quyền, tích chọn Lịch biểu.
Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.