Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Các phòng ban muốn book phòng họp nhưng cần phải qua xét duyệt, có thực hiện được việc này trên hệ thống không?


Người có quyền quản lý sẽ được duyệt phòng họp nếu phòng họp đó yêu cầu duyệt. Tại cửa sổ Tạo mới/ Chỉnh sửa phòng họp, bật cài đặt Cho phép duyệt để cài đặt duyệt cho phòng họp.

Xem thêm tại Cài đặt lịch biểu

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.