Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Hồ sơ ký số tôi tạo nhầm nhưng không Xoá được, phần mềm có cho phép xoá không?


Phần mềm cho phép Huỷ, Xoá hồ sơ ký số nhưng chỉ tài khoản có quyền quản trị phân hệ ký số mới có thể thực hiện được.

Nếu có hồ sơ ký số tạo nhầm, bạn có thể liên hệ Admin để thực hiện xóa hồ sơ.

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.