Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Tôi cấu hình người ký và gửi hồ sơ rồi nhưng người được cấu hình không nhận được thông báo để vào ký, nguyên nhân do đâu?


Trường hợp đã cấu hình người ký nhưng không nhận được thông báo, có thể do cài đặt người ký theo thứ tự, người được cấu hình chưa đến lượt ký của mình nên chưa nhận được thông báo.

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.