Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Tôi tạo 1 hồ sơ ký số và cần gán người theo dõi (không phải người ký), có cách nào thực hiện không?


Đế gán người theo dõi trên hồ sơ ký số, tại mục Người tham gia, đổi vai trò của người này thành Người xem thay vì Người ký.

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.