Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Tôi trình ký hồ sơ cho nhiều người và chọn ký theo thứ tự, nếu người thứ nhất từ chối ký thì có thể tiếp tục chuyển sang người tiếp theo để ký không?


Khi ký số lần lượt, nếu người trước đó từ chối ký, hồ sơ ký số sẽ chuyển sang trạng thái Từ chối và không thể tiếp tục ký.

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.