Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Tôi có thể scan chữ ký tay để hiển thị trên file ký số hay không hay chỉ có thể vẽ chữ ký trên phần mềm?


Có thể chụp ảnh chữ ký tay và tải lên phần cấu hình mẫu chữ ký số, không bắt buộc phải vẽ trực tiếp chữ ký trên 1Office.

Tại cấu hình chữ ký số bạn có thể tải ảnh chữ ký lên để thực hiện ký số.

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.