Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Cách kiểm tra lượt ký còn lại của Chữ ký số nội bộ?


Muốn kiểm tra số lượt ký còn lại bạn không cần liên hệ 1Office cũng có thể tự xem số lượt ký nội bộ còn lại bằng cách:

  • Sử dụng tài khoản quản trị, truy cập trang Quản trị hệ thống
  • Chọn Thông tin đối soát tại menu trái
  • Chọn Dịch vụ sử dụng để kiểm tra thông tin dịch vụ.
Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.