Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Để có thể ký số trên các quy trình công việc, tôi cần cài đặt các form báo cáo và biểu mẫu đúng không?


Bạn không bắt buộc phải cài form, biểu mẫu trên quy trình để có thể ký số, ở bước trình ký người dùng có thể tải các file tài liệu từ bên ngoài lên để ký.

 Lưu ý: Chỉ ký được file có định dạng word hoặc pdf

 

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.