Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Khắc phục sự cố không xem được thông tin lương và phụ cấp


Có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự cố không xem được thông tin lương và phụ cấp trên hồ sơ nhân sự:

1. Cài đặt "Quyền được xem thông tin lương, phụ cấp trong Hồ sơ nhân sự" không áp dụng cho tài khoản người xem.

Khi xem thông tin hồ sơ nhân sự, nếu không có dữ liệu lương và phụ cấp, bạn cần kiểm tra các nội dung sau:

  • Truy cập Thông tin tài khoản cá nhân     Kiểm tra thông tin quyền Quản lý với Hồ sơ nhân sự
  • Truy cập Cài đặt Nhân sự      Kiểm tra cài đặt Quyền được xem thông tin lương, phụ cấp trong HSNS
  • Nếu 2 thông tin trên đồng nhất bạn có thể xem được thông tin lương và phụ cấp trên HSNS

2. Thông tin lương và phụ cấp chưa được cập nhật

Trường hợp bạn đã có đủ quyền xem thông tin lương và phụ cấp trên hồ sơ nhân sự nhưng vẫn không nhìn thấy thông tin. Có thể nguyên nhân là do thông tin chưa được cập nhật. Để xử lý vấn đề này, bạn có thể thực hiện một trong hai cách sau:

  • Liên hệ với bộ phận Hành chính nhân sự để bổ sung thông tin lương và phụ cấp
  • Truy cập phân hệ Nhân sự     Tại màn hình chi tiết Nhân sự   Chọn Cập nhật lương và phụ cấp 

 

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.