Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Admin của phần mềm 1Office là ai?


Định nghĩa: Người quản trị Admin là người quản lý toàn bộ các cài đặt, tính năng của 1Office, quản lý danh sách tài khoản đăng nhập của nhân viên

 Admin có thể làm gì?

  • Giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến Tài khoản của nhân viên
  • Hỗ trợ đặt lại mật khẩu nếu nhân viên quên mật khẩu tài khoản đăng nhập
  • Tiến hành cài đặt các danh mục của các phân hệ trên 1Office
  • Hỗ trợ các cài đặt nâng cao
  • Phân quyền cho các tài khoản truy cập các tính năng của 1Office

Quản trị Admin là ai?

Admin của doanh nghiệp không phải là 1Office. Đó là đầu mối làm việc của doanh nghiệp với 1Office. Họ là người nắm được toàn bộ quy trình vận hành của doanh nghiệp và luồng vận hành của phần mềm.

Quản trị Admin của bạn có thể là:

  • Ban lãnh đạo
  • Bộ phận IT
  • Bộ phận HCNS
Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.