Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Cài đặt lịch biểu

 Bạn muốn truy cập nhanh đến Lịch biểu? Truy cập vào phân hệ Lịch biểu    


Nội dung

Quản lý lịch Công ty/Phòng ban


Cho phép định nghĩa tạo mới nhiều lịch họp theo từng nhóm đối tượng: Công ty, phòng ban...

1. Mở phân hệ Lịch biểu   

2. Ở trên cùng bên trái, chọn   

3. Mở danh sách Lịch công ty, phòng ban

4. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới   

Bảng mô tả các tác vụ trong cài đặt quản lý lịch công ty/phòng ban:

Tác vụ Mô tả
Màu sự kiện

Cho phép cài đặt tuỳ chỉnh dải màu cho các lịch khác nhau

 • Để trống
 • Trong suốt
 • Nhập tay
Không cho phép đổi màu sự kiện thuộc lịch này

Người dùng sẽ không thay đổi được màu sắc sự kiện khi bật cài đặt này

Tên lịch

Cấu hình tên lịch theo Công ty/Phòng ban

Quản lý lịch

Danh sách tài khoản có quyền xem và tạo mới các sự kiện trong lịch

Quyền truy cập

Danh sách tài khoản có quyền xem sự kiện trong lịch

Quản lý lịch Phòng họp


Khai báo thông tin về danh sách phòng họp mà công ty quản lý.

1. Mở phân hệ Lịch biểu   

2. Ở trên cùng bên trái, chọn   

3. Mở danh sách Phòng họp

4. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới   

Bảng mô tả các tác vụ trong cài đặt quản lý phòng họp:

Tác vụ Mô tả
Quản lý Phòng họp

Thông tin Phòng họp

 • Tên phòng họp
 • Địa điểm phòng họp
 • Cho phép duyệt: Cho phép cài đặt duyệt cho phòng họp
 • Thiết bị
 • Đối tượng áp dụng: Đối tượng có thể sử dụng phòng họp
 • Mô tả

Quản lý lịch Phương tiện


Khai báo thông tin về danh sách phương tiện di chuyển mà công ty quản lý.

1. Mở phân hệ Lịch biểu   

2. Ở trên cùng bên trái, chọn   

3. Mở danh sách Phương tiện

4. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới   

Bảng mô tả các tác vụ trong cài đặt quản lý phương tiện di chuyển:

Tác vụ Mô tả
Quản lý Phương tiện di chuyển

Thông tin Phương tiện

 • Tên xe
 • Biển kiểm soát
 • Cho phép duyệt: Cho phép cài đặt duyệt cho phương tiện
 • Đối tượng áp dụng: Đối tượng có thể sử dụng phương tiện
 • Mô tả

 

 Tìm hiểu thêm tại trung tâm hỗ trợ 1Office   

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.