Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

PHÂN HỆ DỰ ÁN

 Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ Dự án? Truy cập vào phân hệ dự án    


 Nội dung

Phân hệ Dự án giải quyết bài toán gì


Dự án là trên 1Office là một tập hợp các công việc có liên quan đến nhau, được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định, để đạt được một mục tiêu cụ thể. Thực hiện dự án đòi hỏi phải có được sự phối hợp vô cùng chặt chẽ của rất nhiều cá nhân, phòng ban, tổ chức. Điều này đòi hỏi người quản lý phải nắm rõ về tổng quan dự án, từ nguồn lực, tài chính và vật tư. Chính vì vậy, việc phân công nhiệm vụ thiếu rõ ràng, không tạo được sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, cá nhân liên quan, là một trong những sai lầm và có thể để lại những hậu quả không lường trước được. Dựa trên những khó khăn của khách hàng, phân hệ dự án sẽ giúp cho doanh nghiệp cũng như người thực hiện dự án sự giải quyết các bài toán sau:

 • Xác định mục tiêu và yêu cầu của dự án.
 • Lập kế hoạch chi tiết cho các hạng mục công việc và giai đoạn thực hiện dự án.
 • Phân bổ và điều phối nguồn lực cho từng hạng mục.
 • Giám sát và kiểm soát tiến độ, chất lượng và rủi ro của từng hạng mục.
 • Đánh giá kết quả của từng hạng mục.

 

Những gì bạn có thể làm


Theo dõi các tính năng/tác vụ dự án theo đúng vai trò giúp người phụ trách dễ dàng tập trung vào công việc của mình. Điều này giúp đảm bảo tính chất của việc quản lý dự án là sự chính xác.

Tính năng/Tác vụ Người sử dụng

Cài đặt dự án    

 • Cho phép cài đặt thông tin chung của dự án
 • Cho phép cài đặt thông các nhóm dự án
Admin hệ thống

Tạo mới dự án   

 • Tạo mới các dự án cần thực hiện
Thư ký dự án

Quản lý thông tin chung   

 • Theo dõi dự án
 • Các tác vụ quản lý dự án

Người quản trị dự án

Quản lý dự án theo danh mục   

 • Cài đặt danh mục
 • Theo dõi công việc theo danh mục

Người quản trị dự án/ Người thực hiện dự án

Quản lý dự án theo giai đoạn    

 • Cài đặt giai đoạn dự án
 • Theo dõi công việc theo giai đoạn

Người quản trị dự án/ Người thực hiện dự án

Quản lý dự án theo tài chính vật tư   

 • Cài đặt dự toán dự án
 • Quản lý phiếu thu chi dự án và phiếu đề xuất vật tư
Người quản trị dự án

 

 Tìm hiểu thêm tại trung tâm hỗ trợ 1Office  

Câu hỏi thường gặp
Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.