Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Tạo mới lịch

 Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ Lịch biểu? Truy cập vào phân hệ Lịch biểu    


Nội dung

Tạo mới lịch


Lịch là một hoạt động có mục đích, thời gian và địa điểm cụ thể, do một cá nhân hay tổ chức tổ chức để truyền đạt thông điệp hoặc ý nghĩa cho người tham gia.

1. Mở phân hệ Lịch biểu   

2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới   Tạo mới lịch

Bảng mô tả các trường dữ liệu trong tạo mới sự kiện:

Trường dữ liệu Mô tả
Lịch ẩn danh

Khi tùy chọn này được bật, những người không tham gia vào sự kiện sẽ không thể nhìn thấy nội dung

Loại lịch

Gồm các loại lịch được quản lý trong Cài đặt

Thời gian

Thời gian bắt đầu và kết thúc sự kiện

 • Cho phép cài đặt lặp cho sự kiện
Địa điểm, phòng họp, phương tiện
 • Thêm vị trí diễn ra sự kiện (Nếu có)
 • Chọn phòng họp muốn sử dụng cho sự kiện (Nếu có)
 • Chọn phương tiện di chuyển cho sự kiện (Nếu có)
Đối tượng tham gia

Bao gồm:

 • Người chủ trì
 • Người tham gia
Nhắc nhở

Tạo cảnh báo thông minh,  nhắc sự kiến tới người tham gia

 • Thời gian nhắc nhở trước sớm nhất là 1 giờ hoặc muộn nhất là 5 phút
 • Hình thức nhắc nhở: Gửi thông báo hoặc Gửi mail
Lịch lặp

Cài đặt lặp cho sự kiện

 

 Lưu ý:  Chỉ tạo được những loại lịch được cấp quyền quản lý

Quản lý lịch

Các tác vụ trong quản lý lịch sẽ có quyền thực hiện khác nhau đối với những người liên quan.

Tên trường Mô tả
Xác nhận tham gia Cho phép người tham gia xác nhận có thể tham gia sự kiện, cuộc họp hay không. Có các trạng thái để lựa chọn:
 • Có tham gia
 • Có thể tham gia
 • Vắng mặt
Cài đặt nhắc nhở Cài đặt thời gian nhắc nhở trước khi diễn ra sự kiện
Sửa/xóa sự kiện Cho phép người quản lý sửa/xóa thông tin sự kiện
Duyệt

Duyệt những lịch sử dụng phòng họp, phương tiện yêu cầu duyệt

Xem lịch

Cho phép người dùng có thể chọn xem lịch theo nhiều kiểu như:

 • Xem theo tuần, tháng, dạng danh sách
 • Xem theo phòng họp, phương tiện
 • Xem theo loại lịch
 • Xem theo quyền ( Lịch cá nhân hoặc lịch công ty )

 

 Lưu ý:

 • Xem theo lịch cá nhân gồm danh sách lịch do người dùng tạo hoặc được gán quyền Bạn tham gia, Bạn chủ trì. 
 • Xem theo lịch toàn công ty sẽ tùy thuộc vào quyền quản lý của tài khoản người dùng, có thể xem theo toàn công ty, theo chi nhánh hoặc phòng ban người dùng

 

 Tìm hiểu thêm tại trung tâm hỗ trợ 1Office   

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.