Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

PHÂN HỆ ĐÁNH GIÁ

 Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ Đánh giá? Truy cập vào phân hệ đánh giá  


Nội dung

Phân hệ đánh giá giải quyết bài toán gì


ASK (viết tắt của Attitude – Skill – Knowledge) là mô hình năng lực (Competence Model) đưa ra những tiêu chuẩn nghề nghiệp cho các vị trí công việc trong doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí. Đánh giá năng lực cũng là một bước quan trọng trong quy trình quản lý nhân sự, giúp cho doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định chính xác cho từng nhân viên. Dựa trên thực tiễn hoạt động và thực tế quản lý doanh nghiệp, phân hệ Đánh giá giúp doanh nghiệp giải quyết các bài toán thực tế

  • Xây dựng bộ tiêu chí dựa trên các loại tiêu chí sẵn có
  • Xây dựng mẫu đánh giá áp dụng cho từng vị trí trong doanh nghiệp dựa trên bộ tiêu chí đã xây dựng
  • Tạo phiếu đánh giá định kỳ để đưa ra những quyết định tiếp theo cho nhân viên
  • Lưu trữ và theo dõi tổng quan tình trạng đánh giá của nhân sự

 

Những gì bạn có thể làm


Theo dõi các tính năng/tác vụ đánh giá theo đúng vai trò sẽ giúp các bộ phận có cái nhìn tổng quan về đánh giá cũng như thực hiện đúng nhiệm vụ của mình. Đảm bảo tính độc lập trong quy trình quản lý và đánh giá nhân sự.

Tính năng/Tác vụ Người sử dụng

Thiết lập tiêu chí đánh giá   

  • Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá dựa trên các loại tiêu chí đánh giá
Ban lãnh đạo/Trưởng phòng hành chính nhân sự

Quản lý mẫu đánh giá   

  • Xây dựng mẫu đánh giá với các tiêu chí đặc trưng cho từng vị trí trong doanh nghiệp
Bộ phận hành chính nhân sự

Quản lý phiếu đánh giá   

  • Quản lý phiếu đánh giá định kỳ và người thực hiện đánh giá
Bộ phận hành chính nhân sự
Thực hiện đánh giá    Trưởng bộ phận/Nhân viên

 

 Tìm hiểu thêm tại trung tâm hỗ trợ 1Office   

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.