Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Quy trình duyệt

Bạn muốn truy cập nhanh đến Quy trình duyệt? Truy cập vào phân hệ Quy trình duyệt   


Nội dung

Quy trình duyệt giải quyết bài toán gì?


 Quy trình duyệt là một chuỗi các bước hoặc các quy tắc được thiết lập để kiểm soát và duyệt các đối tượng như Đơn từ, Đề xuất, Quyết định, ...  Mục tiêu chính của quy trình duyệt là tối ưu hóa hiệu suất, đảm bảo tính chính xác và đồng nhất trong quá trình đưa ra quyết định.

  • Hệ thống hóa các bước duyệt, đảm bảo quy trình diễn ra trôi chảy và logic
  • Xác định rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân trong quy trình duyệt.
  • Ghi lại đầy đủ lịch sử duyệt và phê duyệt, giúp truy xuất nguồn gốc dễ dàng
  • Tự động hóa các bước duyệt, giảm bớt công việc thủ công

Tạo mới quy trình duyệt


1. Truy cập Đối tượng > Chọn Cài đặt > Chọn Cài đặt chung > Chọn Quy trình duyệt

2. Tại menu trái, chọn   để tạo mới Quy trình duyệt 

3. Thiết lập quy trình duyệt   

4. Chọn Cập nhật 

Bảng mô tả các trường dữ liệu trong tạo mới Quy trình Duyệt đối tượng:

Trường dữ liệu Mô tả
Trạng thái Chọn trạng thái cho quy trình duyệt: Hoạt động hoặc Tạm dừng
Đối tượng Chọn đối tượng áp dụng quy trình duyệt. Chỉ chọn được những đối tượng chưa áp dụng quy trình duyệt nào.
Loại quy trình

Chọn loại quy trình duyệt:

  • Duyệt theo quy trình: Thiết lập các điều kiện và người duyệt cho từng bước trong quy trình và có thể thêm các node tự động như Lập kế hoạch, Gửi thông báo, Gửi email để tùy biến quy trình theo nhu cầu cá nhân.

Thiết lập quy trình duyệt  

  • Tuỳ chọn người duyệt: Chọn ít nhất một người duyệt cho mỗi bước. Nếu có một người duyệt trong danh sách đồng ý, đối tượng sẽ chuyển sang bước duyệt kế tiếp.

Quản lý quy trình duyệt


Sau khi tạo mới Quy trình duyệt thành công, các đối tượng áp dụng quy trình sẽ được lưu lại tại màn Lịch sử và có số liệu thống kê cụ thể. Tại màn Tổng quan người dùng có thể:
  • Theo dõi các báo cáo số liệu về quy trình duyệt theo Tuần, tháng, quý, năm.
  • Xem số lượng đối tượng đang được duyệt, đã được duyệt và bị từ chối theo từng quy trình.
  • Xem chi tiết lịch sử chạy của từng đối tượng.