Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

PHÂN HỆ TÀI SẢN

 Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ Tài sản? Truy cập vào phân hệ tài sản   


NỘI DUNG

Phân hệ tài sản giải quyết bài toán gì


Tài sản là toàn bộ nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và mang lại lợi ích về kinh tế cho doanh nghiệp. Việc quản lý tài sản đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, quản lý tốt thiết bị tài sản sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rất nhiều rủi ro về trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh cũng như vận hành doanh nghiệp, tài sản sẽ được phân phát rải rác đến các bộ phận. Điều này sẽ khiến cho việc quản lý thông tin tài khoản và xử lý các vấn đề liên quan đến tài sản trở nên khó khăn. Thấu hiểu được nỗi đau của doanh nghiệp, phân hệ này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề:

 • Quản lý toàn bộ thông tin tài sản theo người quản lý và người sử dụng tài sản
 • Cập nhật và quản lý thông tin cấp phát, thu hồi và điều chuyển tài sản
 • Quản lý trạng thái tài sản theo thông tin cập nhật thực tế của bộ phận hành chính nhân sự
 • Tự động tính toán khấu hao tài sản dựa trên đơn giá và thời gian khấu hao tài sản

 

Những gì bạn có thể làm


Bảng tính năng quản lý tài sản:

Tính năng/tác vụ Người sử dụng

Quản lý tài sản   

 • Theo dõi, nắm bắt được tình trạng, thông tin tài sản của doanh nghiệp.
 • Dễ dàng cập nhật hoạt động sử dụng của tài sản dựa trên tình hình thực tế tài sản hiện có của doanh nghiệp.
 • Tìm kiếm tài sản đơn giản, tiện lợi bằng bộ lọc nâng cao theo từng nhóm tài sản, người sử dụng…
 Bộ phận Hành chính nhân sự

Quản lý cấp phát tài sản   

 • Giám sát, theo dõi được tình hình cấp phát, thu hồi tài sản của từng cá nhân, phòng ban trong doanh nghiệp
 • Cập nhật đầy đủ lịch sử cấp phát – thu hồi tài sản cho cá nhân hoặc phòng ban tập trung trên phần mềm.
 • Dễ dàng xuất file thông tin tài sản để thuận tiện cho việc quản lý, theo dõi.
 Trưởng phòng Hành chính nhân sự/Chuyên viên hành chính

Quản lý thu hồi tài sản   

 • Quản lý được tình hình thu hồi tài sản của từng cá nhân, phòng ban trong doanh nghiệp.
 • Lưu trữ lịch sử thu hồi tài sản một cách đầy đủ và chi tiết để phục vụ cho việc tìm kiếm dễ dàng hơn.
 Trưởng phòng Hành chính nhân sự/Chuyên viên hành chính

Quản lý khấu hao tài sản   

 • Tự động cập nhật khấu hao tài sản của doanh nghiệp theo đúng thời gian thực đã sử dụng.
 • Cập nhật chi tiết thời gian khấu hao, giá trị đã khấu hao và giá trị còn lại của tài sản.
Bộ phận Kế toán

 

 Tìm hiểu thêm tại Trung tâm hỗ trợ 1Office   

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.