Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

PHÂN HỆ CHẤM CÔNG

 Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ Chấm công? Truy cập vào phân hệ chấm công   


 Nội dung

Phân hệ chấm công giải quyết bài toán gì


Chấm công là hình thức khai báo thông tin về thời gian làm việc của nhân viên giúp bộ phận hành chính nhân sự có thể nắm được thời gian làm việc trong ngày, số ngày làm việc trong tháng và thời gian nghỉ của mỗi nhân viên. Với những quy định làm việc của doanh nghiệp về thời gian làm việc, thời gian đi muộn về sớm,... Việc quản lý thủ công sẽ tốn rất nhiều thời gian theo dõi và tổng hợp của bộ phận nhân sự. Hơn nữa việc quản lý chấm công đòi hỏi sự chính xác để đảm bảo đầu vào của việc tính toán lương thưởng cho nhân viên. Dựa trên những khó khăn của khách hàng, phân hệ chấm công sẽ giúp cho doanh nghiệp cũng như bộ phận hành chính nhân sự giải quyết các bài toán sau:

 • Kết nối và link dữ liệu chấm công một cách tự động
 • Quản lý phân ca làm việc, thời gian làm việc của từng nhân viên theo ca
 • Cho phép cài đặt công thức chấm công, quy định thưởng phạt theo thực tế quy định của doanh nghiệp
 • Tổng hợp dữ liệu chấm công một cách tự động giúp bộ phận nhân sự giảm thiểu được thời gian cũng như giấy tờ tổng hợp thủ công
 • Tổng hợp quỹ Phép/Nghỉ bù tự động giúp bộ phận nhân sự dễ dàng theo dõi và quản lý
 • Cho phép cài đặt các ngày nghỉ cố định/phát sinh hằng năm
 • Tự động tổng hợp và link thông tin sang Bảng lương để thực hiện tính lương

 

Những gì bạn có thể làm


Theo dõi các tính năng/tác vụ chấm công theo đúng vai trò giúp người phụ trách dễ dàng tập trung vào công việc của mình. Điều này giúp đảm bảo tính chất của việc quản lý chấm công là sự chính xác.

Tính năng/Tác vụ Người sử dụng

Cài đặt chấm công   

 • Cho phép cài đặt thông tin hiển thị trên bảng chấm công
 • Cho phép cài đặt thông tin mã chấm công, hình thức chấm công
 • Cho phép cài đặt ứng công và các cài đặt chung của bảng chấm công
Trưởng phòng hành chính nhân sự

Quản lý hình thức chấm công   

 • Cho phép cài đặt hình thức chấm công sử dụng cho doanh nghiệp (Máy chấm công, Chấm công GPS, Chấm công tự động)

Trưởng phòng hành chính nhân sự (Cài đặt)/Nhân viên (thực hiện chấm công)

Cài đặt bảng chấm công   

 • Cho phép cài đặt nhiều bảng chấm công cho nhiều đối tượng hoặc thời gian áp dụng
 • Cho phép cài đặt công thức chấm công theo quy định quản lý của doanh nghiệp
Trưởng phòng hành chính nhân sự/Chuyên viên hành chính nhân sự

Quản lý phân ca làm việc   

 • Cho phép phân ca hành chính/ca kíp cho phòng ban hoặc từng cá nhân
 • Quản lý thông tin làm việc của từng nhân viên
Chuyên viên hành chính nhân sự/Trưởng bộ phận

Quản lý bảng chấm công   

 • Cho phép theo dõi bảng chấm công tổng hợp của nhân viên
Nhân viên chấm công

Quản lý ngày nghỉ   

 • Tạo mới và quản lý các ngày nghỉ cố định (nghỉ lễ) hoặc nghỉ bất thường của doanh nghiệp
Chuyên viên hành chính nhân sự

Quản lý phép   

 • Quản lý thông tin phép và theo dõi lịch sử sử dụng phép của nhân viên
Chuyên viên hành chính nhân sự

Quản lý nghỉ bù   

 • Quản lý lịch sử nghỉ bù của nhân viên
Chuyên viên hành chính nhân sự

 

 Tìm hiểu thêm tại trung tâm hỗ trợ 1Office  

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.