Bảng giá - 1 Office
 • Phí thuê bao tối thiểu hàng tháng là 500,000VND
 • Thanh toán theo chu kỳ 06 tháng (chỉ áp dụng cho doanh nghiệp trên 100 user) hoặc 12 tháng
 • DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

  ĐÀO TẠO CƠ BẢN

  1. Giới thiệu hệ thống

  • Tổng quan về nền tảng quản trị 1Office
  • Chức năng nhiệm vụ từng tính năng
  • Giao diện người dùng ( UX & UI ) hệ thống
  01

  2. Quản lý nhân sự

  • Đào tạo lý thuyết các tính năng
  • Thực hành: import HSNS, kết nối máy chấm công, phân ca, cài đặt bảng chấm công, cài đặt bảng
  • Thực hành cài đặt quy trình duyệt đơn từ
  02

  3. Quản lý công việc

  • Đào tạo lý thuyết các tính năng
  • Thực hành tạo một dự án với các công việc con có ràng buộc quan hệ
  • Thực hành xây dựng một quy trình công việc
  03

  ĐÀO TẠO NÂNG CAO

  1. Đào tạo lý thuyết

  • Tính năng nâng cao của hệ thống
  • Lý thuyết bộ lọc dữ liệu và các tính năng nâng cao
  01

  2. Thực hành

  • Tạo kịch bản cảnh cáo
  • Tạo kịch bản chăm sóc
  • Tạo báo cáo ở mọi phân hệ
  • Tạo màn hình dashboard ở mọi phân hệ
  02

  Phí khởi tạo, số hóa dữ liệu và hỗ trợ triển khai

  (khách hàng chỉ đóng 1 lần duy nhất)
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC<10 NGƯỜI
  3.000.000 VNĐ
  <50 NGƯỜI
  5.000.000 VNĐ
  <100 NGƯỜI
  5.000.000 VNĐ
  <300 NGƯỜI
  10.000.000 VNĐ
  <500 NGƯỜI
  20.000.000 VNĐ
  >500 NGƯỜI
  30.000.000 VNĐ
  1. Đào tạo miễn phí
  Đào tạo, triển khai phần mềm tại bên A (HN & HCM)1 Ngày1 Ngày2 Ngày3 Ngày4 Ngày5 Ngày
  2. Hướng dẫn và hỗ trợ triển khai ( không làm thay khách hàng)
  Phân hệ HRFormat dữ liệu nguồn về dữ liệu chuẩnTối đa
  07 ngày
  Tối đa
  10 ngày
  Tối đa
  15 ngày
  Tối đa
  20 ngày
  Tối đa
  30 ngày
  Tối đa
  45 ngày
  Cài đặt các thông số ban đầu tất cả đối tượng ( nếu có )
  Import dữ liệu vào hệ thống
  Cài đặt các biểu mẫu phục vụ in ấn
  Kết nối chấm công
  Cài đặt bảng chấm công, bảng lương
  Phân hệ WORKPLACECài đặt các thông số ban đầu phân hệ công việc
  Cài đặt dự án, công việc mẫu
  Cài đặt quy trình làm việc
  Phân hệ CRMFormat dữ liệu nguồn về dữ liệu chuẩn
  Cài đặt các thông số ban đầu với tất cả đối tượng
  Import dữ liệu vào hệ thống
  3. Bên B trực tiếp thực hiện
  Xây dựng báo cáo ( nếu có )57102030Thỏa thuận
  Xây dựng quy trình ( nếu có )135710
  Xây dựng kịch bản cảnh báo ( nếu có )135710
  Ghi chúĐể cho việc sử dụng phần mềm được hiệu quả, lâu dài giúp ích cho doanh nghiệp. Yêu cầu:- Bên A, phải tham gia đầy đủ các khóa đào tạo trong gói triển khai tương ứng
  - Bên A, trực tiếp thao tác triển khai phần mềm dưới sự hỗ trợ của bên B. Đối với bảng lương và chấm công, nếu quá phức tạp bên B sẽ trực tiếp thực hiện cho bên A. Tuy nhiên, bên B khuyên khích bên A chủ động thực hiện
  Chú ý: Để cho việc sử dụng phần mềm được hiệu quả, lâu dài giúp ích cho doanh nghiệp. Yêu cầu:
  - Bên A, phải tham gia đầy đủ các khóa đào tạo trong gói triển khai tương ứng
  - Bên A, trực tiếp thao tác triển khai phần mềm dưới sự hỗ trợ của bên B. Đối với bảng lương và chấm công, nếu quá phức tạp bên B sẽ trực tiếp thực hiện cho bên A. Tuy nhiên bên B khuyến khích bên A chủ động thực hiện.

  HỎI ĐÁP NHANH

  Bạn hỏi, 1office trả lời
  1Lorem Ipsum has been the industry's standard
  Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
  2Lorem Ipsum has been the industry's standard
  Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
  3Lorem Ipsum has been the industry's standard
  Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
  1Lorem Ipsum has been the industry's standard
  Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
  2Lorem Ipsum has been the industry's standard
  Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
  3Lorem Ipsum has been the industry's standard
  Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.