Bảng giá - 1 Office

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 1OFFICE
  • Phí thuê bao tối thiểu hàng tháng là 500,000VND
  • Kỳ hạn thanh toán tối thiểu 12 tháng

  • PHÍ KHỞI TẠO VÀ SỐ HOÁ DỮ LIỆU

    (Khách hàng chỉ đóng một lần duy nhất)


    CHÍNH SÁCH HỢP TÁC 1OFFICE - MB BANK