Bảng giá - 1 Office
 • Phí thuê bao tối thiểu hàng tháng là 500,000VND
 • Thanh toán theo chu kỳ 06 tháng( chỉ áp dụng cho doanh nghiệp trên 100 user) hoặc 12 tháng
 • DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

  ĐÀO TẠO CƠ BẢN

  02 ngày, bắt buộc mọi khách hàng1.000k/học viên/khóa

  1. Giới thiệu hệ thống

  • Tổng quan về nền tảng quản trị 1Office
  • Chức năng nhiệm vụ từng tính năng
  • Giao diện người dùng ( UX & UI ) hệ thống
  01

  1. Giới thiệu hệ thống

  • Tổng quan về nền tảng quản trị 1Office
  • Chức năng nhiệm vụ từng tính năng
  • Giao diện người dùng ( UX & UI ) hệ thống
  02

  1. Giới thiệu hệ thống

  • Tổng quan về nền tảng quản trị 1Office
  • Chức năng nhiệm vụ từng tính năng
  • Giao diện người dùng ( UX & UI ) hệ thống
  03

  ĐÀO TẠO NÂNG CAO

  01 ngày, không bắt buộc500k/học viên/khóa

  1. Đào tạo lý thuyết

  • Tính năng nâng cao của hệ thống
  • Lý thuyết bộ lọc dữ liệu và các tính năng nâng cao
  01

  2. Thực hành

  • Tạo kịch bản cảnh cáo
  • Tạo kịch bản chăm sóc
  • Tạo báo cáo ở mọi phân hệ
  • Tạo màn hình dashboard ở mọi phân hệ
  02

  Phí khởi tạo, số hóa dữ liệu và hỗ trợ triển khai

  (khách hàng chỉ đóng 1 lần duy nhất)
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC<10 NGƯỜI
  3.000.000 VNĐ
  <100 NGƯỜI
  5.000.000 VNĐ
  <300 NGƯỜI
  10.000.000 VNĐ
  <500 NGƯỜI
  20.000.000 VNĐ
  >500 NGƯỜI
  30.000.000 VNĐ
  ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ
  Đào tạo & thực hành tính năng cơ bản (WorkPlace, HRM, CRM) tại bên B1 người3 người5 người7 ngườiThỏa thuận
  Đào tạo & thực hành tính nâng cao ( Báo cáo, Cảnh cáo, Dashboard) tại bên B0012
  Đào tạo, triển khai phần mềm tại bên A (HN & HCM)001 buổi2 buổi
  Hướng dẫn và hỗ trợ triển khai ( không làm thay khách hàng)
  Phân hệ HRFormat dữ liệu nguồn về dữ liệu chuẩn
  Cài đặt các thông số ban đầu tất cả đối tượng ( nếu có )
  Import dữ liệu vào hệ thống
  Cài đặt các biểu mẫu phục vụ in ấn
  Kết nối chấm công
  Cài đặt bảng chấm công, bảng lương
  Hướng dẫn và hỗ trợ triển khai ( không làm thay khách hàng)
  Phân hệ WORKPLACECài đặt các thông số ban đầu phân hệ công việcTối đa 01 tuầnTối đa 01 tuầnTối đa 01 tuầnTối đa 01 tuầnThỏa thuận
  Cài đặt dự án, công việc mẫu
  Cài đặt quy trình làm việc
  Hướng dẫn và hỗ trợ triển khai ( không làm thay khách hàng)
  Phân hệ CRMFormat dữ liệu nguồn về dữ liệu chuẩn
  Cài đặt các thông số ban đầu với tất cả đối tượng
  Import dữ liệu vào hệ thống
  Bên B trực tiếp thực hiện
  Xây dựng báo cáo ( nếu có )5102030Thỏa thuận
  Xây dựng quy trình ( nếu có )13510
  Xây dựng kịch bản cảnh báo ( nếu có )1357
  Chú ý: Để cho việc sử dụng phần mềm được hiệu quả, lâu dài giúp ích cho doanh nghiệp. Yêu cầu:
  - Bên A, phải tham gia đầy đủ các khóa đào tạo trong gói triển khai tương ứng
  - Bên A, trực tiếp thao tác triển khai phần mềm dưới sự hỗ trợ của bên B. Đối với bảng lương và chấm công, nếu quá phức tạp bên B sẽ trực tiếp thực hiện cho bên A. Tuy nhiên bên B khuyến khích bên A chủ động thực hiện.

  HỎI ĐÁP NHANH

  Bạn hỏi, 1office trả lời
  1Lorem Ipsum has been the industry's standard
  Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
  2Lorem Ipsum has been the industry's standard
  Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
  3Lorem Ipsum has been the industry's standard
  Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
  1Lorem Ipsum has been the industry's standard
  Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
  2Lorem Ipsum has been the industry's standard
  Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
  3Lorem Ipsum has been the industry's standard
  Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.