083.483.8888
Đăng ký

Số hóa 100% các bảng lương của doanh nghiệp

 • Cho phép định nghĩa linh hoạt các loại bảng lương
 • Xây dựng bảng lương theo từng phòng ban, vị trí, đối tượng
 • Cài đặt công thức tính lương tương tự Excel

Tính lương tự động,
phê duyệt nhanh chóng

 • Hệ thống tự động tính toán lương dựa trên 3 nguồn dữ liệu
  • Dữ liệu bên trong hệ thống: Lương cơ bản, phụ cấp, bảo hiểm, ứng lương, bảng chấm công, KPI, doanh thu,...
  • Import dữ liệu từ bên ngoài hệ thống qua thư viện API
  • Các hàm, công thức được cài đặt tương tự Excel
 • Xuất bảng lương chi tiết theo mẫu của doanh nghiệp
 • Thực hiện trả lương trực tiếp thông qua MBBANK từ phần mềm

Tự động gửi Payslip cho nhân viên theo dõi lương hàng tháng

 • Dễ dàng theo dõi phiếu lương hàng tháng
 • Nhận phiếu lương và xác nhận thông tin trước khi doanh nghiệp thanh toán, giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch

Hệ thống báo cáo lương trực quan, đa chiều giúp phân tích và quản lý quỹ lương hiệu quả

 • Dashboard thông tin lương đa chiều
 • Hệ thống đầy đủ các báo cáo thống kê và biểu đồ về lương cho từng đối tượng

Hãy để 1HRM
giúp doanh nghiệp Quản trị nhân sự hiệu quả hơn

Đăng ký ngay
Zalo phone