083.483.8888
Đăng ký

Nhận tư vấn miễn phí và chọn lựa gói dịch vụ phù hợp sau

Đăng ký ngay

Freemium

Free max 20 users

Standard CRM

40k/ month

Pro CRM

60k/ month

1Office

150k/ month
Nhân sự
Mạng nội bộ
Hồ sơ nhân sự
Hợp đồng lao động
Bảo hiểm, phúc lợi
Quyết định
Đơn từ hành chính
Chấm công
Tiền lương
Đánh giá năng lực
Tài sản
Tuyển dụng
OKR & KPI
Đào tạo
Công việc
Tài liệu
Lịch biểu
Công việc
Dự án
Quy trình
Ký số
Văn bản
Chat
Bán hàng
Marketing
Khách hàng tiềm năng
Cơ hội
Khách hàng
Đối tác
Báo giá
Khuyến mại
Hợp đồng bán
Đơn hàng bán
Hợp đồng mua
Đơn hàng mua
Nhà cung cấp
Kho và hàng hóa
Tài chính

Với các doanh nghiệp có số lượng nhân sự lớn, Quý khách vui lòng liên hệ với 1Office để được báo giá tốt nhất: 0988.131.868 (Miền Nam) hoặc 0934.561.010 (Miền Bắc)

Các hợp đồng đều thời hạn thanh toán tối thiểu một năm

Đối với gói Freemium:

– 1Office tặng miễn phí 01 năm thuê bao sử dụng phần mềm (tối đa 20 users). Đồng thời, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp cài đặt và triển khai phần mềm với mức phí 10M/ doanh nghiệp.

–  Áp dụng cho khách hàng chốt và ký hợp đồng triển khai trong 10 ngày kể từ ngày đăng ký.

Bảng giá gói triển khai lần đầu

Tên gói
Đơn giá
Thời gian triển khai
Triển khai 1Work
Triển khai 1HRM
Triển khai 1CRM
Đào tạo Online
Đào tạo Offline
Dưới 50 người
5.000.000 đ
01 tuần
Mặc định
Mặc định
+5.000.000 đ
2 buổi
Từ 50 - 99 người
10.000.000 đ
02 tuần
Mặc định
Mặc định
+ 5.000.000 đ
2 buổi
1 buổi
Từ 100 - 299 người
15.000.000 đ
03 tuần
Mặc định
Mặc định
+15.000.000 đ
3 buổi
2 buổi
Từ 300 - 499 người
20.000.000 đ
04 tuần
Mặc định
Mặc định
+15.000.000 đ
5 buổi
2 buổi
Từ 500 - 999 người
30.000.000 đ
06 tuần
Mặc định
Mặc định
+20.000.000 đ
10 buổi
3 buổi
Từ 1000 trở lên
Thỏa thuận

Báo giá đào tạo và triển khai lại

Khóa đào tạo Buổi Ngày Ghi chú
Đào tạo online tập trung (nhiều khách hàng cùng tham gia)
300.000 đ/người
500.000 đ/người
Đăng ký trước
Đào tạo online 1-1 (chỉ dành riêng cho một khách hàng)
1.500.000 đ/buổi
3.000.000 đ/ngày
Gửi phiếu yêu cầu dịch vụ
Đào tạo Offline
2.000.000 đ/buổi
4.000.000 đ/ngày
Phụ phí đi lại, ăn, ở nếu khách hàng ngoài
khu vực Hà Nội, Sài Gòn
Cử người sang cài đặt triển khai lại
2.000.000 đ/ngày

Nhân bản dùng thử miễn phí và chọn lựa gói dịch vụ phù hợp sau

Đăng ký ngay
Freemium
Free max 20 users
Nhân sự
Mạng nội bộ
Hồ sơ nhân sự
Hợp đồng lao động
Bảo hiểm, phúc lợi
Quyết định
Đơn từ hành chính
Chấm công
Tiền lương
Đánh giá năng lực
Tài sản
Tuyển dụng
OKR & KPI
Đào tạo
Tài liệu
Lịch biểu
Công việc
Dự án
Quy trình
Ký số
Văn bản
Chat
Marketing
Khách hàng tiềm năng
Cơ hội
Khách hàng
Đối tác
Báo giá
Khuyến mại
Hợp đồng bán
Đơn hàng bán
Hợp đồng mua
Đơn hàng mua
Nhà cung cấp
Kho và hàng hóa
Tài chính
Standard CRM
40k/ month
Nhận tư vấn
Nhân sự
Mạng nội bộ
Hồ sơ nhân sự
Hợp đồng lao động
Bảo hiểm, phúc lợi
Quyết định
Đơn từ hành chính
Chấm công
Tiền lương
Đánh giá năng lực
Tài sản
Tuyển dụng
OKR & KPI
Đào tạo
Tài liệu
Lịch biểu
Công việc
Dự án
Quy trình
Ký số
Văn bản
Chat
Marketing
Khách hàng tiềm năng
Cơ hội
Khách hàng
Đối tác
Báo giá
Khuyến mại
Hợp đồng bán
Đơn hàng bán
Hợp đồng mua
Đơn hàng mua
Nhà cung cấp
Kho và hàng hóa
Tài chính
Pro CRM
60k/ month
Nhận tư vấn
Nhân sự
Mạng nội bộ
Hồ sơ nhân sự
Hợp đồng lao động
Bảo hiểm, phúc lợi
Quyết định
Đơn từ hành chính
Chấm công
Tiền lương
Đánh giá năng lực
Tài sản
Tuyển dụng
OKR & KPI
Đào tạo
Tài liệu
Lịch biểu
Công việc
Dự án
Quy trình
Ký số
Văn bản
Chat
Marketing
Khách hàng tiềm năng
Cơ hội
Khách hàng
Đối tác
Báo giá
Khuyến mại
Hợp đồng bán
Đơn hàng bán
Hợp đồng mua
Đơn hàng mua
Nhà cung cấp
Kho và hàng hóa
Tài chính
1Office
150k/ month
Nhận tư vấn
Nhân sự
Mạng nội bộ
Hồ sơ nhân sự
Hợp đồng lao động
Bảo hiểm, phúc lợi
Quyết định
Đơn từ hành chính
Chấm công
Tiền lương
Đánh giá năng lực
Tài sản
Tuyển dụng
OKR & KPI
Đào tạo
Tài liệu
Lịch biểu
Công việc
Dự án
Quy trình
Ký số
Văn bản
Chat
Marketing
Khách hàng tiềm năng
Cơ hội
Khách hàng
Đối tác
Báo giá
Khuyến mại
Hợp đồng bán
Đơn hàng bán
Hợp đồng mua
Đơn hàng mua
Nhà cung cấp
Kho và hàng hóa
Tài chính

Bảng giá gói
triển khai lần đầu

Dưới 50 người
Đơn giá 5.000.000 đ
Thời gian triển khai 01 tuần
Triển khai 1Work Mặc định
Triển khai 1HRM Mặc định
Triển khai 1CRM +5.000.000 đ
Đào tạo Online 2 buổi
Đào tạo Offline
Từ 50 - 99 người
Đơn giá 10.000.000 đ
Thời gian triển khai 02 tuần
Triển khai 1Work Mặc định
Triển khai 1HRM Mặc định
Triển khai 1CRM +5.000.000 đ
Đào tạo Online 2 buổi
Đào tạo Offline 01 buổi
Từ 100 - 299 người
Đơn giá 15.000.000 đ
Thời gian triển khai 03 tuần
Triển khai 1Work Mặc định
Triển khai 1HRM Mặc định
Triển khai 1CRM +15.000.000 đ
Đào tạo Online 3 buổi
Đào tạo Offline 02 buổi
Từ 300 - 499 người
Đơn giá 20.000.000 đ
Thời gian triển khai 04 tuần
Triển khai 1Work Mặc định
Triển khai 1HRM Mặc định
Triển khai 1CRM +15.000.000 đ
Đào tạo Online 5 buổi
Đào tạo Offline 02 buổi
Từ 500 - 999 người
Đơn giá 30.000.000 đ
Thời gian triển khai 06 tuần
Triển khai 1Work Mặc định
Triển khai 1HRM Mặc định
Triển khai 1CRM +20.000.000 đ
Đào tạo Online 10 buổi
Đào tạo Offline 03 buổi
Từ 500 - 999 người
Đơn giá Thời gian triển khai Triển khai 1Work Triển khai 1HRM Triển khai 1CRM Đào tạo Online Đào tạo Offline
Thỏa thuận

Bảng giá đào tạo và
triển khai lại

Đào tạo online tập trung (nhiều khách hàng cùng tham gia)
Buổi 300.000 đ/người
Đơn giá 500.000 đ/người
Ghi chú Đăng ký trước
Đào tạo online 1-1 (chỉ dành riêng cho một khách hàng)
Buổi 1.500.000 đ/buổi
Đơn giá 3.000.000 đ/ngày
Ghi chú Gửi phiếu yêu cầu dịch vụ
Đào tạo Offline
Buổi 2.000.000 đ/buổi
Đơn giá 4.000.000 đ/ngày
Ghi chú Phụ phí đi lại, ăn, ở nếu khách hàng ngoài khu vực Hà Nội, Sài Gòn
Cử người sang cài đặt triển khai lại
Buổi 2.000.000 đ/ngày
Đơn giá 2.000.000 đ/ngày
Ghi chú Phụ phí đi lại, ăn, ở nếu khách hàng ngoài khu vực Hà Nội, Sài Gòn
Zalo phone