083.483.8888
Đăng ký

Quản lý chi tiết tiến độ, tăng cường hiệu suất làm việc

Công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp nắm bắt chi tiết tiến độ, giảm thiểu rủi ro quên việc, đánh giá hiệu suất minh bạch & chính xác

Đơn giản hóa giao việc
  • Giao việc ở mọi lúc mọi lúc mọi nơi với thiết bị kết nối internet

  • Giao việc dễ dàng cho cá nhân, phòng ban, đội nhóm

  • Giao việc từ một kế hoạch, từ kết luận giao ban, hay một đoạn chat

Đa dạng các phương thức báo cáo tiến độ
  • Theo tỷ lệ hoàn thành người thực hiện tự nhập

  • Theo tỷ lệ hoàn thành khối lượng công việc thực tế

  • Theo tỷ lệ checklist công việc được giao

  • Theo tỷ lệ tỷ trọng các công việc con

Cộng tác, trao đổi với các thành viên
Tính năng Chat và Thảo luận sẽ giúp các thành viên dễ dàng tương tác trao đổi khi thực hiện công việc

Cảnh báo thông minh, không thể quên, sót bất kỳ điều gì

Tính năng cảnh báo thông minh giúp bạn có thể chủ động xây dựng các kịch bản cảnh báo công việc tránh người thực hiện quên, sót việc

Báo cáo thực hiện và đánh giá kết quả độc lập

Hãy để 1WORK
giúp doanh nghiệp của bạn làm việc hiệu quả hơn

Đăng ký ngay
Zalo phone