Đăng ký

Bạn nên trở thành đối tác của 1Office

Gia tăng tối đa lợi ích

1Office là nền tảng quản trị số một Việt Nam

Hội tụ đủ các yếu tố thiết yếu bao gồm: Đơn giản, Tốc độ, Tùy biến, Đồng bộ, Bảo mật và Tiết kiệm.

Chính sách hoa hồng hợp lý

Chúng tôi cam kết luôn dành cho đối tác cơ hội trải nghiệm cùng chính sách quyền lợi hợp lý, minh bạch, lâu dài đôi bên cùng có lợi và mang đến giá trị cho cộng đồng.

Quân tâm xây dựng hệ thống đối tác

1Office là chú trọng về chất lượng sản phẩm và xây dựng hệ thống đối tác nhằm phát triển mạng lưới bán hàng, mở rộng thị trường để nâng cao doanh thu. chúng tôi tin tưởng sự thành công tốt đẹp và lâu dài trong quá trình hợp tác giữa hai bên.

Các hình thức trở thành đối tác của 1Office

Chia sẻ lợi ích - cùng nhau phát triển

Tổ chức đào tạo truyền thông
Doanh nghiệp có chung tệp khách hàng bán chéo sản phẩm
Giám đốc nhân sự và giám đốc CNTT các tập đoàn lớn

Lộ trình hợp tác

Rõ ràng - minh bạch

Đối tác đăng ký hợp tác qua website: www.1office.vn hoặc qua nhân viên phụ trách

1office xác nhận thông tin của đối tác

Đối tác cùng 1Office ký hợp đồng hợp tác

Đối tác được cung cấp tài khoản để theo dõi khách hàng và hoa hồng

Đối tác thực hiện giới thiệu khách hàng

Quy trình bán hàng

Nhanh chóng - dễ dàng

Đối tác giới thiệu khách hàng cho 1Office

Nhân viên 1Office kiểm tra thông tin của khách hàng

Nhân viên kinh doanh 1Office tư vấn cho khách hàng

Đối soát và thanh toán cho đối tác

1Office ký hợp đồng với khách hàng

Các đối tác của 1OFFICE

Bạn đã sẵn sàng trở thành khách hàng của 1Office?

Đoàn kết là sức mạnh - Cùng nhau hợp tác và phát triển

Zalo phone