083.483.8888
Đăng ký

Định biên & Đề xuất tuyển dụng

Lập định biên chi tiết cho từng vị trí, phòng ban từ đó đáp ứng kế hoạch kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp

 • Xây dựng định biên
 • Đề xuất tuyển dụng trong hoặc ngoài định biên
 • Phê duyệt đề xuất tuyển dụng

Tiêu chí & mẫu đánh giá

Sử dụng bộ tiêu chí và mẫu đánh giá có sẵn phù hợp với từng bộ phận, chức năng giúp tiết kiệm thời gian và chọn lọc ứng viên hiệu quả

 • Xây dựng tiêu chí đánh giá
 • Xây dựng thang điểm đánh giá
 • Áp dụng tiêu chí và thang điểm vào
  mẫu đánh giá cho từng vị trí

Quy trình tuyển dụng

Chuẩn hóa toàn diện quy trình tuyển dụng, cho phép chuyển tiếp liền mạch từ bước tạo đề xuất đến gửi thư mời nhận việc

 • Lọc Hồ sơ ứng viên
 • Phỏng vấn
 • Đánh giá ứng viên
 • Gửi thư mời nhận việc
 • Trúng tuyển

Chiến dịch tuyển dụng

Xây dựng và quản lý các chiến dịch tuyển dụng cho từng vị trí, chức vụ, phòng ban trong doanh nghiệp

 • Số lượng cần tuyển
 • Ngân sách
 • Kênh tuyển dụng
 • Chuyên viên phụ trách

Hồ sơ ứng viên

Xây dựng hệ thống hồ sơ ứng viên giúp lưu trữ, phân loại và tìm kiếm dễ dàng

 • Thu thập Hồ sơ ứng viên thông qua Web Form or Mailbox
 • Liên kết trực tiếp với các trang tuyển dụng hàng đầu
 • Phân loại ứng viên tiềm năng
 • Tìm kiếm ứng viên theo nhiều tiêu chí

Phỏng vấn & đánh giá

Phỏng vấn & đánh giá ứng viên một cách trực quan, dễ dàng thông qua các tiêu chí đã được xây dựng sẵn

 • Tự động gửi email cho ứng viên
 • Thông báo lịch phỏng vấn đến những người liên quan
 • Đánh giá ứng viên theo mẫu và
  tiêu chí đã được thiết lập sẵn

Báo cáo và đo lường

Hỗ trợ xây dựng mẫu báo cáo thống kê số liệu, đo lường hiệu quả và tính toán chính xác chi phí tuyển dụng

 • Dashboard
 • Báo cáo

Hãy để 1HRM
giúp doanh nghiệp Quản trị nhân sự hiệu quả hơn

Đăng ký ngay
Zalo phone