083.483.8888
Đăng ký

Thiết lập đa dạng các tiêu chí đánh giá và mẫu đánh giá năng lực nhân sự

  • Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cho doanh nghiệp
  • Tùy chỉnh linh hoạt khung đánh giá năng lực cho từng vị trí, bộ phận phòng ban
  • Dễ dàng tùy biến mẫu đánh giá năng lực từ đó cho cái nhìn tổng quan về nhân sự

Phiếu đánh giá chi tiết, trực quan năng lực nhân sự

  • Thiết lập quy trình đánh giá linh hoạt: tự đánh giá, quản lý đánh giá, đánh giá 360 độ
  • Tự động tổng hợp kết quả đánh giá, tính điểm xếp hạng dựa trên các tiêu chí, hệ số đánh giá

Báo cáo thống kê kết quả đánh giá năng lực

  • Báo cáo tổng hợp đánh giá theo năng lực làm cơ sở quy hoạch, tổ chức đội nhóm nhân sự hợp lý
  • Báo cáo phân tích năng lực giúp xác định điểm mạnh, điểm yếu của nhân viên để lên kế hoạch đào tạo, phát triển

Hãy để 1HRM
giúp doanh nghiệp Quản trị nhân sự hiệu quả hơn

Đăng ký ngay
Zalo phone