Quy trình nâng cấp phần mềm

I. PHÂN LOẠI NỘI DUNG CẬP NHẬT PHẦN MỀM 1OFFICE

Loại cập nhật Mô tả bao gồm Trạng thái sử dụng của khách hàng khi nâng cấp  Quy định thông báo
Cập nhật tính năng mới Tính năng mới được hiểu như sau:

– Một tính năng hoàn toán mới.

– Các tính năng cũ được chỉnh sửa, nâng cấp có sự thay đổi logic lớn có thể thay đổi hành vi sử dụng hoặc phạm vi áp dụng của khách hàng.

Tạm dừng không đáng kể hoặc vẫn có thể tiếp tục sử dụng trong lúc nâng cấp. Phụ thuộc vào nội dung nâng cấp có thể yêu cầu user đăng nhập lại hay không. – Thông báo lần 1 trước 10-20 ngày cho KH, bộ phận liên quan căn cứ theo kế hoạch, timeline phát triển sản phẩm.

– Thông báo lần 2 trước 2 ngày cho KH để nhắc nhở việc chuẩn bị.

– Thông báo lần 3 trước 24h cho KH.

– Thông báo lần 4 cập nhật thành công cho KH nếu có.

Cập nhật sửa lỗi, tính năng nhỏ – Các bản cập nhật vá lỗi cho phần mềm.

– Các tính năng nhỏ thay đổi giao diện hay tiện ích cho người dùng mà không làm ảnh hưởng đến logic sử dụng.

Tạm dừng không đáng kể hoặc vẫn có thể tiếp tục sử dụng trong lúc nâng cấp. – Thông báo cho KH cụ thể qua đội TK và CSKH nếu là trường hợp vá lỗi cụ thể.

– Đối với các thay đổi mới quan trọng có thể thông báo cho KH về nội dung cập nhật.

Cập nhật server – Di chuyển hay cập nhật khách hàng sang server khác.

– Nâng cấp, bảo trì phần cứng bắt buộc phải tạm dừng server.

– Server tạm dừng do lịch bảo trì, sự cố được báo trước từ phía nhà cung cấp Cloud.

Tạm dừng, tùy thuộc vào thời gian đã thông báo. Thời gian trung bình từ 20 phút đến 1h. – Thông báo trước 24h cho KH hoặc sớm hơn khi có lịch cụ thể nếu là thay đổi xuất phát từ nhà cung cấp dịch vụ máy chủ.

– Thông báo trước 30 phút cho KH trước thời gian tiến hành nâng cấp.

II. QUY TRÌNH CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI

Tên bước Mô tả Người thực hiện Thời gian thực hiện
 Lên kế hoạch nâng cấp
Bước 1 Lên kế hoạch tháng cho việc nâng cấp phần mềm

CEO

Marketing

PTSP

Từ ngày 24 tới ngày 27 của tháng trước đó
Bước 2 Thông báo kế hoạch nâng cấp phần mềm của tháng cho Khách hàng và toàn công ty Marketing Từ ngày 28 tới ngày 29 của tháng trước đó
Nâng cấp phần mềm
Bước 3 Thông báo cho khách hàng Marketing Lần 1: Trước 3 ngày

Lần 2: Trước 24h

Lần 3: Sau khi cập nhật thành công

Bước 4 Thông báo nội bộ và Website PTSP Thông báo nội bộ: Trước 24h

Thông báo trên Webiste: Trước 3 ngày

Bước 5 Cập nhật Guide line và FAQ PTSP Cập nhật hướng dẫn sử dụng: Trước 24h
Chú ý:

  • Thời gian cập nhật sẽ ưu tiên tuyệt đối vào tối các ngày thứ 7, chủ nhật trong tuần.
  • Sau khi cập nhật có thể vẫn còn sót Bug, 1Office sẽ ưu tiên và fix lỗi ngay tức thì.