083.483.8888
Đăng ký

Tuyển dụng hiệu quả góp phần thu hút đội ngũ nhân tài

Chuẩn hóa quy trình tuyển dụng từ khâu định biên, xây dựng chiến dịch tuyển dụng, thu thập
quản lý và phân loại ứng viên, phỏng vấn và đánh giá ứng viên đến Offers Letters

Giải pháp quản lý, lưu trữ và số hóa toàn bộ hồ sơ,
cung cấp góc nhìn đa chiều về thông tin nhân sự

Số hóa và lưu trữ toàn bộ dữ liệu liên quan đến hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, thông tin bảo hiểm,
quản lý phép, bù công để phục vụ cho việc tra cứu và phân tích dễ dàng

Giải phóng đến 90% thời gian chấm công, tính lương

Chuẩn hóa và tự động hóa toàn bộ công tác chấm công và tính lương,
giải quyết 100% nghiệp vụ kể cả nghiệp vụ phức tạp nhất

Đánh giá năng lực nhân viên công bằng và minh bạch

Chuẩn hóa, quản lý và đánh giá năng lực của nhân viên một cách rõ ràng và minh bạch

Giải pháp giúp doanh nghiệp xây dựng,
vận hành và đo lường đánh giá KPI & OKR

Toàn bộ kết quả làm việc của toàn công ty được thể hiện 1 cách rõ nét thông qua hệ thống KPI & OKR

Số hóa toàn bộ đơn từ, thay thế cách thức viết đơn truyền thống

Trò chuyện, giao tiếp cá nhân và theo nhóm, kết hợp để chia sẻ liên kết công việc, dự án, tài nguyên giúp luôn cộng tác liền mạch

Hỗ trợ việc lên kế hoạch, triển khai và quản lý đào tạo nội bộ

Tạo mới các khóa đào tạo, danh sách buổi học, quản lý học viên và các tiêu chí đánh giá chất lượng giảng viên, khóa học

Quản lý thông tin tài sản từ lúc cấp phát, sử dụng, thu hồi và khấu hao

Hỗ trợ bộ phận Hành chính - Nhân sự nắm bắt tình trạng chi tiết tài sản trong doanh nghiệp

Giải pháp hỗ trợ tài chính, chi lương cho doanh nghiệp

Đơn giản hóa quá trình tạo đơn và duyệt đơn ứng lương

Dashboard báo cáo thông minh, đa chiều,
cung cấp cái nhìn toàn diện cho nhà quản lý

Người dùng có thể tùy chỉnh toàn bộ dashboard theo nhu cầu của mình
như theo phòng ban, vị trí, giới tính, loại hợp đồng…

308K +
Hợp đồng nhân sự
45.9K +
Bảng lương
104.7M +
Chốt chấm công
6.9M +
Đơn từ

1HRM - Hệ thống quản lý nhân sự toàn diện nhất

Số hóa hàng chục hàng
trăm ngàn hồ sơ giấy tờ

Giảm đến 90% thời gian
trong việc xử lý công lương

Cung cấp góc nhìn toàn diện
về từng nhân sự

Tiết kiệm 80% chi phí in ấn
lưu trữ tài liệu

Đã kết nối được trên 99%
các dòng máy chấm công

Ký số trực tiếp ngay trên
hợp đồng lao động

Câu chuyện khách hàng

Hãy để 1HRM
giúp doanh nghiệp Quản trị nhân sự hiệu quả hơn

Đăng ký ngay
Zalo phone