083.483.8888
Đăng ký

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện dự án dễ dàng nhanh chóng

Lập kế hoạch và quản lý khía cạnh chiến lược của công việc cho đến các công việc hàng ngày với phần mềm quản lý trực quan, chuyên nghiệp

Tổng hợp báo cáo tiến độ dự án

Hỗ trợ 3 chiều phương thức báo cáo, tổng hợp tiến độ thực hiện dự án

Phân kỳ dự án theo giai đoạn hoặc danh mục

Để đơn giản hóa các dự án phức tạp kéo dài, nhiều người tham gia, nhiều hạng mục công việc bạn có thể phân nó thành các giai đoạn, hoặc các danh mục nhỏ hơn để dễ dàng quản lý

Quản lý vật tư và dòng tiền

Xây dựng dự toán tài chính và định biên vật tư. Cảnh báo khi vượt quá dự toán và định biên

Liên kết đối tượng và tài nguyên khác

Dự án không đơn thuần chỉ có công việc, nó thường bao gồm các các đối tượng và tài nguyên khác liên quan trong quá trình thực hiện. 1Work sẽ hỗ trợ bạn việc này

Hãy để 1WORK
giúp doanh nghiệp của bạn làm việc hiệu quả hơn

Đăng ký ngay
Zalo phone