083.483.8888
Đăng ký

Xây dựng và quản lý báo giá chuyên nghiệp

 • Tạo và gửi báo giá nhanh chóng, chuyên nghiệp
 • Số hoá báo giá giúp dễ dàng quản lý, lưu trữ, kế thừa
 • Phê duyệt báo giá theo quy trình
 • Dễ dàng tích hợp và gửi trực tiếp Email, SMS báo giá cho khách hàng

Quản lý đơn hàng và hợp đồng chưa bao giờ dễ đến thế

 • Số hoá, quản lý và bảo mật toàn bộ thông tin đơn hàng/hợp đồng của doanh nghiệp
 • Theo dõi và báo cáo doanh số, hoa hồng cho nhân viên bán hàng, phòng ban
 • Duyệt đơn hàng/hợp đồng theo quy trình, theo giá trị đơn hàng/hợp đồng
 • Ký số đơn hàng/hợp đồng nhanh chóng với khách hàng/đối tác
 • Liên kết với quy trình xử lý đơn hàng/hợp đồng và xuất/nhập kho
 • Cảnh báo theo từng giai đoạn thanh toán và thời hạn hết hạn hợp đồng

Lên chiến dịch khuyến mại kích cầu mua hàng hiệu quả

 • Khởi tạo các chiến dịch, hình thức khuyến mại đa dạng, linh hoạt
 • Dễ dàng gắn liền chiến dịch khuyến mại với đơn hàng/hợp đồng
 • Triển khai và theo dõi kết quả chiến dịch khuyến mại theo từng thời kỳ, giai đoạn

Hãy để 1CRM
giúp doanh nghiệp của bạn bứt phá doanh thu

Đăng ký ngay
Zalo phone