083.483.8888
Đăng ký

Đề xuất và quản lý vật tư

  • Số hóa tất cả các đề xuất vật tư
  • Dễ dàng tạo mới và cài đặt luồng phê duyệt đề xuất và theo dõi theo từng dự án
  • Vật tư được kiểm soát một cách hệ thống và có quy trình rõ ràng

Quản lý Nhà cung cấp tập trung trên hệ thống, lưu trữ và tìm kiếm nhanh chóng

  • Cung cấp nhiều cách thức thêm nhà cung cấp như tạo thủ công, import, tạo mới và liên kết từ các dự án … rất thuận tiện cho người sử dụng
  • Tạo nhanh chóng đơn hàng và phiếu chi từ nhà cung cấp chỉ với một tác vụ, giúp tiết kiệm thời gian tối đa
  • Hệ thống lưu lại tất cả các lịch sử phụ trách để phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin và quản lý dễ dàng theo dõi hơn

Thống kê báo cáo đơn hàng mua, cảnh báo nhắc nhở công nợ phải trả nhà cung cấp

  • Đơn hàng mua được tạo từ một hoặc nhiều phiếu đề xuất, một hoặc nhiều dự án, một hoặc nhiều hợp đồng
  • Tự động tạo phiếu xuất kho theo đơn hàng mua
  • Theo dõi nhà cung cấp và công nợ phải trả, cảnh báo thời gian theo từng lần thanh toán

Hãy để 1CRM
giúp doanh nghiệp của bạn bứt phá doanh thu

Đăng ký ngay
Zalo phone