083.483.8888
Đăng ký

Số hóa & lưu trữ hồ sơ nhân sự

 • Nhập liệu hồ sơ thông qua Import or API với hệ thống phần mềm có sẵn
 • Quản lý chi tiết từng hồ sơ từ hông tin cơ bản, sơ yếu lý lịch, hiệu quả công việc, hợp đồng, lương thưởng phúc lợi, tài sản kèm theo
 • Tra cứu thông tin hồ sơ đơn giản và dễ dàng theo nhiều tiêu chí

Quản lý và theo dõi hợp đồng lao động

 • Tạo mới hợp đồng lao động
 • Ký số hợp đồng ngay trên phần mềm
 • Nhắc nhở và cảnh báo hợp đồng đến hạn
 • Thanh lý hợp đồng

Quản lý thông tin bảo hiểm

 • Cài đặt các thông số bảo hiểm như tỷ lệ đóng, mức đóng,...
 • Đề xuất tăng giảm dự kiến và các nghiệp vụ liên quan
 • Báo cáo bảo hiểm, theo dõi lịch sử chi trả
 • Tích hợp với bảo hiểm xã hội

Quản lý lưu trữ & ban hành các quyết định

 • Xây dựng các quyết định khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, tăng lương,...
 • Trình duyệt và ký số trực tiếp ngay trên quyết định
 • Ban hành và lưu trữ quyết định

Theo dõi số liệu và truy cập báo cáo theo thời gian thực

 • Dashboard nhân sự
 • Báo cáo nhân sự

Hãy để 1HRM
giúp doanh nghiệp Quản trị nhân sự hiệu quả hơn

Đăng ký ngay
Zalo phone