083.483.8888
Đăng ký

Lưu trữ thông tin khách hàng, tránh thất thoát dữ liệu

  • Số hóa, lưu trữ dữ liệu khách hàng tập trung, tránh thất thoát và thiếu đồng nhất giữa các nhân viên
  • Có sự kế thừa dữ liệu, chuyển giao đầy đủ giữa người cũ và người mới
  • Phân quyền quản lý chặt chẽ theo cá nhân, phòng ban, chức vụ

Tạo cơ hội và thúc đẩy vòng đời bán hàng

  • Phân loại mức độ và số lượng tiềm năng của data thông qua trạng thái từ đó tạo động cơ bán hàng
  • Trạng thái cơ hội tùy chỉnh theo quy trình bán hàng thực tế, đánh giá được số lượng, giá trị tổng cơ hội, có khả thi mục tiêu kinh doanh đặt ra

Lưu trữ lịch sử chăm sóc, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp

  • Số hóa, lưu trữ dữ liệu khách hàng tập trung, tránh thất thoát và thiếu đồng nhất giữa các nhân viên
  • Có sự kế thừa dữ liệu, chuyển giao đầy đủ giữa người cũ và người mới
  • Phân quyền quản lý chặt chẽ theo cá nhân, phòng ban, chức vụ

Thiết lập cảnh báo tự động hạn chế thất thoát phi phí

  • Các cảnh báo tự động của hệ thống giúp nhân viên không quên chăm sóc, tương tác khách hàng, nguồn dữ liệu quý giá mà công ty tốn nhiều chi phí thu thập
  • Cảnh báo cho phép tùy chỉnh đa dạng các loại kịch bản như nhắc nhở, ngày sinh nhật, ...
Báo cáo dữ liệu đa chiều, tối ưu năng lực đội ngũ
Số hóa, lưu trữ dữ liệu khách hàng tập trung, tránh thất thoát và thiếu đồng nhất giữa các nhân viên
Có sự kế thừa dữ liệu, chuyển giao đầy đủ giữa người cũ và người mới
Phân quyền quản lý chặt chẽ theo cá nhân, phòng ban, chức vụ

Hãy để 1CRM
giúp doanh nghiệp của bạn bứt phá doanh thu

Đăng ký ngay
Zalo phone