083.483.8888
Đăng ký

Dễ dàng số hóa quy trình doanh nghiệp với bộ công cụ mạnh mẽ

Bạn có thể ký tất cả văn bản ngay trên quy trình

Trong quy trình, sẽ có rất nhiều văn bản phải trình ký. Nút ký số cho phép bạn có thể ký các văn bản này ngay trên quy trình

  • Tích hợp với mọi loại chữ ký số, tất cả nhà cung cấp
  • Cài đặt điều kiện ký linh hoạt, tổng quát
  • Thao tác ký đơn giản ngay tại quy trình
  • Trình và Ký một lúc nhiều file
  • File ký xong đính kèm vào quy trình/đối tượng

Lợi ích tự động hóa quy trình

Chuẩn hóa phương thức giao tiếp
Tối ưu và cải tiến nâng cao hiệu suất
Dễ dàng áp dụng quy trình
Đo lường chính xác hiệu quả làm việc
Trải nghiệm được chuẩn hóa
Nâng cao hiệu suất làm việc
500K +
Người dùng thường xuyên
5.7M +
Công việc được khởi tạo
794K +
Quy trình được thiết lập
1.1M +
Văn bản ký số qua 1Office

Ưu điểm 1Process

Cài đặt giao việc theo phòng ban, vị trí
Cấu hình điều kiện rẽ nhánh và điều kiện gộp
Cài đặt quy trình nối tiếp và một quy trình
Xây dựng và tùy chỉnh form biểu mẫu
Tích hợp ký số và ký ngay trên quy trình
Tác vụ với đối tượng liên quan ngay trên quy trình

Câu chuyện khách hàng

Hãy để 1Process
giúp doanh nghiệp của bạn làm việc hiệu quả hơn

Đăng ký ngay
Zalo phone