083.483.8888
Đăng ký

Xây dựng danh mục sản phẩm chi tiết, cụ thể

 • Lưu trữ toàn bộ thông tin về danh mục sản phẩm của doanh nghiệp
 • Quản lý chi tiết và rõ ràng từng thuộc tính sản phẩm
 • Tích hợp Serial/Imei, tiện lợi cho việc tìm kiếm thông tin sản phẩm

Quản lý kho hàng không giới hạn

 • Xây dựng và quản lý danh sách kho hàng theo mạng lưới lưu trữ hàng hoá thực tế
 • Xác định vai trò người quản lý theo từng kho
 • Dễ dàng tìm kiếm, tra cứu thông tin hàng hoá theo từng kho hàng

Cập nhật số liệu tồn kho chính xác

 • Ghi nhận mọi lịch sử giao dịch liên quan tới kho như xuất, nhập và chuyển kho
 • Tự động cập nhật tồn kho trong quá trình mua bán hàng
 • Hỗ trợ điều chuyển hàng hoá không qua kho trong một số trường hợp đặc thù
 • Báo cáo công nợ của khách hàng/nhà cung cấp trực quan và chính xác

Hỗ trợ kiểm kê hàng hóa nhanh chóng

 • Cung cấp đầy đủ dữ liệu thống kê tồn kho với danh sách chi tiết trong mỗi kỳ kiểm kê
 • Giảm tần suất kiểm kê cần thiết
 • Thông tin được tự động cập nhật trong quá trình mua bán từ đó giảm tỉ lệ sai sót

Hãy để 1CRM
giúp doanh nghiệp của bạn bứt phá doanh thu

Đăng ký ngay
Zalo phone