083.483.8888
Đăng ký

Ca làm việc

Số hóa 100% các ca làm việc, kể cả ca phức tạp nhất

 • Tạo mới và cấu hình chi tiết hành chính
 • Tạo mới và cấu hình chi tiết ca kíp

Phân Ca

Phân ca tự động, linh hoạt và nhanh gọn

 • Phân ca theo từng vị trí, chức vụ, phòng ban
 • Tự động nhận biết ca
 • Bảng theo dõi ca

Chấm công

Đa dạng hình thức chấm công, kết nối với hơn 99% máy chấm công

 • Chấm công đa dạng hình thức vân tay, khuôn mặt, thẻ từ, GPS
 • Cài đặt tự động chấm công với các vị trí quan trọng
 • Tự động đồng bộ Realtime dữ liệu chấm công lên bảng công nhân viên

Đơn từ

Số hóa toàn bộ đơn từ, thay thế cách thức viết đơn truyền thống

 • Cài đặt quy trình duyệt đơn
 • Hệ thống tự động chuyển đến người duyệt đơn
 • Quản lý phê duyệt online
 • Tự động cập nhật Realtime sang bảng chấm công

Bảng chấm công

Quản lý toàn bộ bảng chấm công giảm bớt thời gian tổng hợp dữ liệu

 • Cấu hình công thức chấm công tương tự Excel
 • Dữ liệu tự động đồng bộ từ Log chấm công và hệ thống đơn từ
 • Hệ thống tự động tính toán giờ công làm, làm thêm, nghỉ phép…
 • Dữ liệu công được tự động cập nhật sang bảng lương

Bảng công cá nhân

Hỗ trợ nhân viên theo dõi bảng công theo thời gian thực

 • Kiểm soát công cá nhân theo giờ vào giờ ra hàng ngày
 • Làm đơn từ bổ sung cho các Log vân tay chưa đầy đủ

Hãy để 1HRM
giúp doanh nghiệp Quản trị nhân sự hiệu quả hơn

Đăng ký ngay
Zalo phone