083.483.8888
Đăng ký

Thiết lập chiến dịch Marketing, tiếp cận khách hàng hiệu quả

  • Tạo lập chiến dịch nhanh chóng đơn giản
  • Linh hoạt các điều kiện để lọc tệp khách hàng muốn tiếp cận
  • Tiếp cận tới khách hàng qua nhiều phương thức như Email, SMS, Zalo OA

Quản lý & theo dõi chiến dịch Marketing

  • Theo dõi kết quả và chi phí gửi Email, SMS, Zalo OA tới tệp khách hàng tiềm năng
  • Đánh giá được hiệu quả, tỷ lệ chuyển đổi của từng chiến dịch
  • Hỗ trợ thiết lập được các kịch bản chăm sóc khách hàng tự động

Hãy để 1CRM
giúp doanh nghiệp của bạn bứt phá doanh thu

Đăng ký ngay
Zalo phone