083.483.8888
Đăng ký

Thiết lập và quản trị mục tiêu theo phương pháp hiện đại với OKR

  • Thiết lập mục tiêu cần đạt được của công ty, phòng ban, cá nhân
  • Thiết lập chu kỳ theo tháng, quý, năm phù hợp với doanh nghiệp
  • Liên kết mục tiêu cá nhân và phòng ban

Xác định các kết quả then chốt cần thực hiện để đạt được mục tiêu

  • Xây dựng các kết quả then chốt
  • Xác định phương pháp tính, tần suất báo cáo, trọng số, loại KR

Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu/ Checkin/ Review

  • Báo cáo tiến độ thực hiện mục tiêu theo tần suất quy định
  • Cập nhật trạng thái mục tiêu/ KR
  • Trao đổi tương tác thực hiện mục tiêu/ KR
  • Báo cáo tổng hợp kết quả OKR

Hãy để 1HRM
giúp doanh nghiệp Quản trị nhân sự hiệu quả hơn

Đăng ký ngay
Zalo phone