Đăng ký

Quản lý các loại Thu/chi của doanh nghiệp

Dễ dàng theo dõi, báo cáo thống kê, dự trù chi phí

  • Theo dõi thời gian thực dòng tiền các loại tài khoản trong nội bộ doanh nghiệp
  • Cảnh báo tự động nhắc nhở các khoản cần thanh toán
  • Báo cáo biến động thu chi trong kỳ, dự trù chi phí kỳ tới

Quản lý thông tin công nợ

  • Số hóa thông tin công nợ lên phần mềm từ báo giá, hợp đồng, đơn hàng giúp giảm tình trạng sai sót
  • Dễ dàng xem và theo dõi công nợ theo tháng
  • Hỗ trợ cảnh báo, nhắc nhở tới hạn cần thu hồi: công nợ phải thu khách hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp.

Số hóa quy trình phê duyệt tài chính nhanh chóng

Số hóa dễ dàng, toàn diện các quy trình phê duyệt nội bộ

  • Phê duyệt linh hoạt theo loại thu/ chi, số tiền thu/chi, cơ cấu phòng ban tổ chức
  • Dễ dàng cài đặt và lưu vết cấp duyệt, bước duyệt, người duyệt theo vị trí chức vụ
  • Giảm thiểu giấy tờ và thời gian trình ký

Hãy để 1CRM
giúp doanh nghiệp của bạn bứt phá doanh thu

Đăng ký ngay
Zalo phone